0918415277 0918255499

Xin giấy phép xây dựng

 • THU-TUC-XIN-CAP-GIAY-PHEP-XAY-DUNG-NHA-O-RIENG-LE

  THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ

  1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 1.1 Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm: –

 • THU-TUC-XIN-CAP-GIAY-PHEP-XAY-DUNG-CHO-DU-AN-TAI-LAM-DONG

  THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN TẠI LÂM ĐỒNG

  1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng dự án mới 2. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 3. Thời gian giải quyết 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 • Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
  Chat Zalo Gọi ngay