0918415277 0918255499

Lĩnh vực đầu tư

 • Tu-van-xin-du-an-dau-tu-tai-Lam-Dong

  Tư vấn xin dự án đầu tư tại Lâm Đồng

  Văn phòng Luật sư Tín Phát chuyên tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng, các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu

 • Thu-tuc-xin-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-tai-Lam-Dong

  Thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Lâm Đồng

  1. Các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 thì trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà

 • Thu-tuc-xin-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-tai-Lam-Dong

  Thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư tại Lâm Đồng

  1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất gồm: 2. Thời hạn giải quyết: 2.1. Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền

 • Tư vấn đầu tư

  Tư vấn đầu tư Văn phòng Luật sư Tín Phát tư vấn trong lĩnh vực đầu tư bao gồm:             a. Tư vấn lập dự  án đầu tư             Tư vấn

 • Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
  Chat Zalo Gọi ngay