0918415277 0918255499

Lĩnh vực xây dựng

 • THU-TUC-XIN-CAP-GIAY-PHEP-XAY-DUNG-NHA-O-RIENG-LE

  THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ

  1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 1.1 Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm: –

 • THU-TUC-XIN-CAP-GIAY-PHEP-XAY-DUNG-CHO-DU-AN-TAI-LAM-DONG

  THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN TẠI LÂM ĐỒNG

  1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng dự án mới 2. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 3. Thời gian giải quyết 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 • THU-TUC-DIEU-CHINH-GIAY-PHEP-XAY-DUNG

  THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  1. Các trường hợp cần điều chỉnh giấy phép xây dựng Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây

 • Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
  Chat Zalo Gọi ngay