0918415277 0918255499
Trang chủ>Lĩnh vực xây dựng>Xin giấy phép xây dựng

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ

26/09/2023 60
Văn phòng tư vấn luật uy tín tại lâm đồng

1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

1.1 Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

– Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

– Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

– Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng 2014;

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật Xây dựng 2014 và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.

– đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

1.2 Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

– Khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP);

– Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (được hướng dẫn bởi Nghị định 53/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2017);

– Bản vẽ thiết kế xây dựng;

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề

3. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại khoản 3 Điều 103 Luật xây dựng 2014. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

4. Thời gian giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Cơ sở pháp lý:

Điều 95, 96, 97 Luật Xây dựng 2014, Điều 103 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, Điều 46 Nghị Định 15/2021/NĐ-CP, Điểm b Khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020,

Mọi chi tiết xin liên hệ:

1. Văn phòng luật sư Tín Phát

Trụ sở chính: 131 Yersin, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188

Gmail: vplstinphat@gmail.com

2. Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Địa chỉ: Sảnh 1, Tầng trệt Trung tâm Hành chính Tỉnh, số 36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499

Email: vanphongtuvandoanhnghiepld@gmail.com

Văn phòng tư vấn luật uy tín tại lâm đồng
Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
  • + THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN TẠI LÂM ĐỒNG

    1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng dự án mới 2. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 3. Thời gian giải quyết 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

  • + THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

    1. Các trường hợp cần điều chỉnh giấy phép xây dựng Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây

  • Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
    Chat Zalo Gọi ngay