0918415277 0918255499
Trang chủ>Lĩnh vực đầu tư>Điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Lâm Đồng

17/08/2023 417
ho so dieu chinh chu truong dau tu Thu tuc dieu chinh chu truong dau tu tai lam dong

1. Các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 thì trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Lưu ý:

Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:

2. Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư

• Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ( Theo Mẫu A.I.11.h Thông Tư 03/2021/TT-BKHĐT);
• Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh ( Theo Mẫu Mẫu A.I.12 Thông Tư 03/2021/TT-BKHĐT);
• Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
• Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).

3. Thời hạn giải quyết:

4. Nơi nhận hồ sơ:

5. Phí, lệ phí:

Được miễn phí, lệ phí nộp hồ sơ

6. Căn cứ pháp lý:

Khoản 1, khoản 3 điều 41 Luật đầu tư 2020; điều 44, 45, 46 Nghị định 31/2021/NĐ-CP; Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ban hành ngày 09/04/2021, có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

1. Văn phòng luật sư Tín Phát

Trụ sở chính: 131 Yersin, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499
Gmail: vplstinphat@gmail.com

2. Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Địa chỉ: Sảnh 1, Tầng trệt Trung tâm Hành chính Tỉnh, số 36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499
Email: vanphongtuvandoanhnghiepld@gmail.com

ho so dieu chinh chu truong dau tu Thu tuc dieu chinh chu truong dau tu tai lam dong
Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
Chat Zalo Gọi ngay