0918415277 0918255499
Trang chủ>Lĩnh vực Đất đai>Chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế

THỦ TỤC HIẾN ĐẤT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CHO CƠ SỞ TÔN GIÁO (CHÙA) TẠI LÂM ĐỒNG

03/08/2023 942
Thu tuc dat dai tai lam dong Thu tuc hien tang dat cho co so ton giao Ho so hien tang dat cho chua

Văn phòng chúng tôi chuyên hỗ trợ giải quyết các tranh chấp đất đai, thực hiện thủ tục đất đai tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

THU-TUC-HIEN-DAT-HO-GIA-DINH-CA-NHAN-CHO-CO-SO-TON-GIAO-CHUA-TAI-LAM-DONG
THU-TUC-HIEN-DAT-HO-GIA-DINH-CA-NHAN-CHO-CO-SO-TON-GIAO-CHUA-TAI-LAM-DONG

1. CĂN CỨ PHÁP LUẬT

2. THÔNG TIN, ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN LÀ ĐẤT CHÙA – ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO

2.1. Cơ sở tôn giáo theo Điều 5 Luật Đất đai 2013 gồm:

“Điều 5. Người sử dụng đất

 1. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo;”

2.2. Hình thức được giao đất

Căn cứ theo Điều 169 Luật Đất đai 2013:

“Điều 169. Nhận quyền sử dụng đất

g) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

i) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với đất đang được sử dụng ổn định;
l) Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành;”

Như vậy, cơ sở tôn giáo được nhận đất thông qua các hình thức sau:

2.3. Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ Khoản 4 Điều 102 Luật Đất đai 2013 và Điều 28 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:
“Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Được Nhà nước cho phép hoạt động;
b) Không có tranh chấp;
c) Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 7 năm
2004.”
Như vậy, cá nhân, hộ gia đình không tự ý chuyển nhượng, tặng cho trực tiếp cho chùa. Nếu muốn hiến tặng hộ gia đình, cá nhân phải làm đơn lên UBND xem xét nguyện vọng hiến đất làm chùa. Nếu phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan có thẩm quyền sẽ phê duyệt đơn, Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân hiến tặng và giao đất cho cơ sở tôn giáo.

3. THỦ TỤC

Bước 1: Hộ gia đình cá nhân làm thủ tục tự nguyện trả lại đất cho nhà nước theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai 2013, Điều 65 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Căn cứ:
Điều 65 Luật Đất đai 2013:

“Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

 1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:
  c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;
 2. Việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều này phải dựa trên các căn cứ sau đây:
  c) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;”

Điều 65 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

“Điều 65. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

 1. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất được quy định như sau:
  a) Người sử dụng đất là tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thì gửi thông báo hoặc gửi văn bản trả lại đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường;”

Bước 2. Thu hồi đất hiến tặng
UBND cấp huyện/ TP căn cứ vào văn bản trả lại đất của hộ gia đình, cá nhân ra quyết định thu hồi.
Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai 2013:
“Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:
  a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;”

Bước 3. Đăng ký kế hoạch sử dụng đất
Do có sự thay đổi về mục đích nên phải liên hệ Phòng đăng ký đất đai cấp Huyện/TP để đăng ký kế hoạch sử dụng đất.

Bước 4. Biên tập bản đồ xin giao đất
Liên hệ Phòng đăng ký đất đai biên tập bản đồ xin giao đất

Bước 5: Thực hiện hồ sơ xin giao đất
Hồ sơ giao đất hiến tặng cho chùa gồm:

Căn cứ pháp lý:

Điều 55 Luật Xây dựng năm 2014:

“Điều 55. Nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

 1. Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng.
 2. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.”

Điều 53, Điều 59 Luật Đất đai 2013:

“Điều 53. Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác
Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.”

“Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
  b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;”
  Thời hạn: Không quá 20 ngày theo Khoản 40 Điều 2 nghị định 01/2017/NĐ-CP.

“40. Sửa đổi Điều 61 như sau:

Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

 1. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:
  a) Giao đất, cho thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng;
  b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày.”

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

1. Văn phòng luật sư Tín Phát

Trụ sở chính: 131 Yersin, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499

Gmail: vplstinphat@gmail.com

2. Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Địa chỉ: Sảnh 1, Tầng trệt Trung tâm Hành chính Tỉnh, số 36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499

Email: vanphongtuvandoanhnghiepld@gmail.com

Thu tuc dat dai tai lam dong Thu tuc hien tang dat cho co so ton giao Ho so hien tang dat cho chua
Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
 • + Sang tên sổ đỏ cho con nên tặng cho hay để thừa kế là tốt nhất ?

  Sang tên sổ đỏ là cách gọi thông thường của chúng ta khi thực hiện các thủ tục pháp lý về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Vậy cha mẹ

 • + Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản có bắt buộc phải công chứng?

  Câu hỏi của khách hàng: “Vợ chồng tôi có 1 căn nhà nhỏ ở quê. Chúng tôi dự định làm hợp đồng mua bán căn nhà này, thửa vườn đang trồng cà phê và một xe máy, một

 • + THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI LÂM ĐỒNG

  Văn phòng chúng tôi chuyên hỗ trợ giải quyết các tranh chấp đất đai, thực hiện thủ tục đất đai tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

 • Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
  Chat Zalo Gọi ngay