Trang chủ>Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

10/02/2014 1

 

Doanh nghiep

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn đổi tên, địa chỉ  trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ  đăng ký kinh doanh. Tư vấn thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

            Tư vấn thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh

– Tư vấn Luật doanh nghiệp về việc thay đổi tên công ty, lựa chọn tên công ty phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, định hướng phát triển, quy mô tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

-Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, địa chỉ đăng ký thuế của công ty.

– Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: sửa đổi, bổ sung, rút ngành nghề, mã hóa ngành nghề, lựa chọn ngành nghề phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh.

-Tư vấn thay đổi vốn điều lệ bao gồm: thời hạn và thủ tục góp vốn, hình thức góp vốn (bằng tài sản, tiền mặt, thương hiệu, quyền ở hữu trí tuệ…..), tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, thay đổi cơ cấu vốn, phát hành cổ phiểu, trái phiếu, mua cổ phếu quỹ và các điều kiện ràng buộc khác của thành viên/cổ đông góp vốn. 

 – Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chức danh người  đại theo pháp luật của doanh nghiệp; điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật và các trường hợp hạn chế/cấm đối với các hành vi, hoạt động của người đại diện theo pháp luật.

-Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty trong các trường hợp kết nạp thành viên/cổ đông mới, chuyển nhượng cổ phần, xử lý phần vốn chưa góp đủ của thành viên/ cổ đông xử lý phần vốn trong trường hợp cổ đông bị tuyên bố chết/mất tích…..

 – Tư vấn việc bổ nhiệm, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, người đại diện phần vốn của cổ đông, các chức danh quản lý khác trong doanh nghiệp.

–  Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty.

–  Tư vấn thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.

–  Tư vấn pháp luật khác có liên quan đến nội dung thay đổi.

Trình tự  thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy của pháp luật

Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, thành lập doanh nghiệp tại Đà Lạt
 • + Những lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất

  Hiện nay, việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm mục đích mở rộng quy mô phát triển cũng như chuyển mình sang con đường kinh doanh

 • + THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ THẾ NÀO ?

  Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính cần thực hiện tại cơ quan đăng ký khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh

 • + DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG

  Trong quá trình hoạt động của mình, nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp cũng như sự

 • Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, thành lập doanh nghiệp tại Đà Lạt

  LUẬT SƯ TÍN PHÁT LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ QUÝ KHÁCH

  Vui lòng để lại thông tin. Đội ngũ VPLS TÍN PHÁT luôn sẵn lòng tư vấn miễn phí mọi thắc mắc của quy khách
  Chat zalo Gọi ngay