Hotline: 0918.415 277 - 0918.255.499 - 0987.332.188

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp

Đăng lúc: 08:57:25 10/02/2014

Doanh nghiep  2014

 

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp

            Quý khách có nhu cầu thành lập doanh nghiệp và mong muốn trở thành một doanh nhân! Vậy quý khách sẽ bắt đầu như thế nào khi thành lập doanh nghiệp? Văn phòng Luật sư Phạm Thị Điệp sẽ hỗ trợ tư vấn pháp lý cho quý khách để có một sự khởi đầu kinh doanh hoàn hảo nhất.

Văn phòng Luật sư Phạm Thị Điệp  sẽ tư vấn giúp quý khách các vấn đề cơ bản khi thành lập doanh nghiệp:

-Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.

-Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân và phân tích những ưu, khuyết điểm của từng loại hình doanh nghiệp.

-Tư vấn đặt tên  cho doanh nghiệp: Văn phòng Luật sư Phạm Thị Điệp sẽ tra cứu sơ bộ tên  doanh nghiệp, tên doanh nghiệp không bị rơi vào các trường hợp bị cấm, bị trùng và được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh chấp nhận để quý khách hàng lựa chọn

 – Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác…)

– Tư vấn về vốn: Mức vốn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (vốn điều lệ của doanh nghiệp, vốn pháp định, vốn đầu tư…) và ảnh hưởng của các loại thuế liên quan đến mức vốn của doanh nghiệp

 -Tư vấn đối tượng được thành lập doanh nghiệp: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

– Thực hiện các dịch vụ thành lập doanh nghiệp theo uỷ quyền của khách hàng…

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.  

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở  hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ  của công ty…

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:Thành viên có thể là tổ chức, cá  nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ  và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

Thành lập công ty Cổ Phần

Công ty Cổ phần là doanh nghiệp trong đó Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh Nghiệp 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Bài viết cùng chuyên mục


Chat zalo Gọi ngay