0918415277 0918255499
Trang chủ>Lĩnh vực tố tụng>Các vụ việc, vụ án Dân sự>Các vụ việc, vụ án Kinh tế>Các vụ việc, vụ án Lao động>Các vụ việc, vụ án Hành chính>Các vụ việc, vụ án Hình sự

Tham gia tố tụng

29/11/2013 199

THAM GIA TỐ TỤNG TRONG CÁC VỤ ÁN

DÂN SỰ – KINH TẾ – LAO ĐỘNG – HÀNH CHÍNH –HÌNH SỰ

VĂN PHÒNG LUẬT PHẠM THỊ ĐIỆP THAM GIA TỐ TỤNG
“CHẤT LƯƠNG, HIỆU QUẢ VÀ UY TÍN”
I. Các vụ án dân sự – Kinh tế – Lao động – Hành chính
Tranh chấp dân sự – kinh tế – lao động – hành chính là các loại tranh chấp phổ biến và phức tạp trong thực tiễn giải quyết tranh chấp tại các cấp Tòa án. Khi các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các chủ thể khác có quyền dân sự – kinh tế – lao động – hành chính bị xâm phạm pháp luật trao cho họ được quyền khởi kiện vụ án dân sự – kinh tế – lao động – hành chính để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Như vậy, khi có tranh chấp đương sự thực hiện quyền tự định đoạt của mình thông qua việc nộp đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho yêu cầu khởi kiện. Đồng thời với việc được thực hiện quyền khởi kiện, cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các chủ thể khác còn được pháp luật trao cho quyền được tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Việc tham gia của luật sư trong giai đoạn này có vị trí hết sức quan trọng trong việc giúp khách hàng xác định những thuận lợi và khó khăn của việc khởi kiện. Đây là giai đoạn luật sư giúp khách hàng hiểu được bản chất pháp lý vấn đề tranh chấp của mình, giúp khách hàng thực hiện quyền và nghĩa vụ chứng minh thông qua việc thu thập chứng cứ và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện làm cơ sở cho Tòa án thụ lý giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Văn phòng luật sư Tín Phát tham gia cùng với quý khách hàng suốt trong thời gian từ giai đoạn chuẩn bị khởi kiện cho đến Tòa án thụ lý giải quyết vụ án và đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Văn phòng luật sư Tín Phát sẽ giúp quý khách hàng và tham gia tố tụng khi quyền dân sự – kinh tế – lao động – hành chính bị xâm phạm và có nhu cầu khởi kiện ra Tòa án giải quyết:
1. Tư vấn cho quý khách hàng khởi kiện hay không khởi kiện;
– Phân tích những thuận lợi ích của việc khởi kiện hay không khởi kiện:
+ Việc khởi kiện hay không khởi kiện thuộc quyền tự định đọat của các đương sự. Văn phòng luật sư Phạm Thị Điệp đứng trên các bình diện của luật pháp giúp khách hàng thực hiện quyền định đoạt của mình khởi kiện cũng như không khởi kiện thì quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng sẽ được bảo vệ như nào.
+ Từ phân việc tích các khía cạnh pháp lý của tranh chấp và yêu cầu cụ thể của quý khách hàng, Văn phòng luật sư Phạm Thị Điệp phân tích cho quý khách hàng những lợi thế hoặc bất lợi thế cho quý khách hàng nếu thương lượng được với đối phương, những bất lợi thế cho quý khách hàng trong trường hợp khởi kiện và những lợi ích cũng như khả năng có thể đạt được, nếu khách hàng khởi kiện
– Phân tích điều kiện khởi kiện:
+ Chủ thể khởi kiện: Phân tích, hướng dẫn cho quý khách hàng tự mình khởi kiện hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khởi kiện;
+ Xác định Tòa án có thẩm quyền: Thẩm quyền của Tòa án là một điều kiện quan trọng trong quyết định việc Tòa án thụ lý giải vụ án trên cơ sở đơn khởi kiện của quý khách hàng. Từ phân việc tích các khía cạnh pháp lý của tranh chấp Văn phòng luật sư Phạm Thị Điệp sẽ tư vấn cho khách hàng xác định: (i) vụ án mà quý khách hàng khởi kiện có thuộc một trong các loại việc quy định tại Điều 25, 27, 29, 31 BLTTDS, (ii) vụ án khởi kiện đúng với cấp Tòa án có thẩm quyền giải quyết quy định tại Điều 33, 34, 35, 36, 37 BLTTDS.
+ Xác định thời hiệu khởi kiện: Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sư – kinh tế – lao động – hành chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Văn phòng luật sư Phạm Thị Điệp sẽ giúp quý khách hàng xác định vụ việc tranh chấp của quý khách hàng còn thời hiệu hay hết thời hiệu khởi kiện, Văn phòng luât sư Phạm Thị Điệp sẽ tư vấn, hướng dẫn và giúp khách hàng xác định cách tính thời hiệu, thời điểm bắt đầu thời hiệu, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện khi xảy ra một số sự kiện pháp lý, vấn đề bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện …. theo quy định của pháp luật.
+ Tư vấn, hướng dẫn về điều kiện hòa giải: Văn phòng luật sư Phạm Thị Điệp sẽ tư vấn và giúp quý khách hàng xác định được những vụ án pháp luật quy định phải yêu cầu cơ quan khác giải quyết trước và chỉ khởi kiện vụ án khi các cơ quan hữu quan đã giải quyết mà quý khách hàng không đồng đồng ý với việc giải quyết của cơ quan đó, nhưng cơ quan hữu quan đó chưa giải quyết thì Văn phòng luật Phạm Thị Điệp sẽ hướng dẫn quý khách hàng làm thủ tục đề nghị cơ quan hữu quan giải quyết để làm căn cứ khởi kiện. Như tranh chấp về quyền sử dụng đất thì bắt buộc phải hòa giải ở cơ sở….
+ Giúp khách hàng xác định yêu cầu khởi kiện của quý khách hàng đã được giải quyết bằng một bản án hay quyết định đã có hiệu lực pháp luật chưa.
2. Tư vấn, hướng dẫn và giúp khách hàng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện:
– Giúp khách hàng viết đơn khởi kiện:
+ Đơn khởi kiện là hình thức biểu đạt yêu cầu của người khởi kiện đến Tòa án nhằm giải quyết tranh chấp dân sự – kinh tế – lao động – hành chính…
+ Nội dung đơn khởi kiện phải trình bày được yêu cầu nội dung tranh chấp và đặc biệt thể hiện rõ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Văn phòng luật sư Phạm thị Điệp sẽ giúp quý khách hàng thực hiện hình thức và nội dung đơn khởi kiện đáp ứng yêu cầu nêu trên và luôn luôn đảm bảo phương châm “chất lượng, hiệu quả, uy tín” .
– Hướng dẫn quý khách hàng thu thập, bổ sung chứng cứ tài liệu cần thiết cho việc khởi kiện;
– Giúp khách hàng sắp xếp hồ sơ khởi kiện
– Hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án
– Hướng dẫn khách hàng nộp án phí
3. Văn phòng luật sư Tín Phát có thể cử luật sư bảo vệ hoặc thực hiện đại diện theo ủy quyền trực tiếp thay mặt quý khách tham gia tố tụng tại các giai đoạn xét xử nếu quý khách hàng có yêu cầu.
II. Vụ án hình sự:
1. Đối bị can:
Tham gia tố tụng với vai trò là luật sư để bào chữa cho bị can tại các giai đoạn tạm giữ, tạm giam để điều tra.
2. Đối với bị cáo:
Tham gia tố tụng với vai trò là luật sư để bào chữa cho bị can tại các giai đoạn tố tụng sơ thẩm, phúc thẩm.
Giúp bị can, bị cáo thực hiện các hồ sơ ở giai đoạn giám đốc thẩm và tái thấm (nếu có )
3. Đối với người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự:
Tham gia tố tụng với vai trò là luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về dân sự cũng như lợi ích hợp pháp khác tại các giai đoạn tố tụng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 1. Văn phòng luật sư Tín Phát

Trụ sở chính: 131 Yersin, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499

Website: Luatsulamdong.com

Gmail: vplstinphat@gmail.com

 1. Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Địa chỉ: Sảnh 1, Tầng trệt Trung tâm Hành chính Tỉnh, số 36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499

Website: luatsulamdong.com

Email: vanphongtuvandoanhnghiepld@gmail.com

Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
 • + Vụ án Tranh chấp về hợp đồng tín dụng

  Án lệ số 08: Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số

 • + Vụ án Khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  Án lệ số 10: Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số

 • + GIỚI THIỆU LUẬT KHIẾU NẠI

  Để tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại đã được quy định tại Hiến pháp năm 1992 và xây dựng cơ chế giải quyết khiếu

 • Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, tranh chấp đất đai, thành lập công ty tại Đà Lạt Lâm đồng
  Chat Zalo Gọi ngay