Hotline: 0918.415 277 - 0918.255.499 - 0987.332.188

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Đăng lúc: 16:26:02 13/04/2020

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp nhưng bạn phân vân không biết lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với tình hình, số vốn, cũng như nhu cầu về thu hút vốn. Chúng tôi cung cấp cho bạn một số thông tin về các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

(Các loại hình doanh nghiệp hiện nay)

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Căn cứ Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014

– Khái niệm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Đặc điểm:

+ Chịu nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty

+ Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Không được quyền phát hành cổ phần

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Căn cứ pháp lý: Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014

– Khái niệm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp mà trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 48 của Luật này.

– Đặc điểm:

+Số thành viên không quá 50

+ Chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 48 Luật này.

+ Phần vốn góp chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 52, 53, 54 của Luật này.

+ Thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+  Thành viên công ty không được quyền phát hành cổ phần.

3. Công ty cổ phần

Căn cứ pháp lý Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014

– Khái niệm:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng tối thiểu 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 119, khoản 1 điều 126 Luật này.

– Đặc điểm

+ Số lượng: Tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa

+ Chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn góp vào công ty

+ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp khoản 3 điều 119, khoản 1 điều 129 Luật Doanh nghiệp.

+ Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Công ty có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

4. Công ty Hợp danh

Căn cứ pháp lý Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014

– Khái niệm:

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tin chung. Thành viên là cá nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Riêng đối với các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

– Đặc điểm:

+ Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung, cùng kinh doanh dưới một tên chung _ là thành viên hợp danh

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

+ Công ty hợp danh có thể có tên các thành viên góp vốn. Những thành viên này chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

+ Tư cách pháp nhân của công ty có kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Công ty không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

5. Doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ pháp lý Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014

– Khái niệm:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Đặc điểm

+ Do một cá nhân làm chủ

+ Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp không được phát hành bất kì loại chứng khoán

+ Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ của hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

+ Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Trên đây là những thông tin cơ bản về khái niệm và đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Để hiểu rõ hơn và được tư vấn chính xác hơn về các loại hình doanh nghiệp bạn hãy liên hệ chúng tôi bằng cách thức sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

1. Văn phòng luật sư Tín Phát

Trụ sở chính: 131 Yersin, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499     

Website: Luatsulamdong.com

Gmail: vplstinphat@gmail.com

2. Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Địa chỉ: Sảnh 1, Tầng trệt Trung tâm Hành chính Tỉnh, số 36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499

Website: luatsulamdong.com

Email: vanphongtuvandoanhnghiepld@gmail.com

Bài viết cùng chuyên mục


Chat zalo Gọi ngay