0918415277 0918255499
Trang chủ>Dịch vụ Doanh Nghiệp>Thành lập công ty

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

13/04/2020 9
cacloaihinhdoanhnghieplamdong doanhnghiepladong doanhnghieplamdong Thanhlapdoanhnghieplamdong

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp nhưng bạn phân vân không biết lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với tình hình, số vốn, cũng như nhu cầu về thu hút vốn. Chúng tôi cung cấp cho bạn một số thông tin về các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

(Các loại hình doanh nghiệp hiện nay)

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Căn cứ Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014

– Khái niệm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Đặc điểm:

+ Chịu nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty

+ Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Không được quyền phát hành cổ phần

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Căn cứ pháp lý: Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014

– Khái niệm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp mà trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 48 của Luật này.

– Đặc điểm:

+Số thành viên không quá 50

+ Chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 48 Luật này.

+ Phần vốn góp chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 52, 53, 54 của Luật này.

+ Thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+  Thành viên công ty không được quyền phát hành cổ phần.

3. Công ty cổ phần

Căn cứ pháp lý Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014

– Khái niệm:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng tối thiểu 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 119, khoản 1 điều 126 Luật này.

– Đặc điểm

+ Số lượng: Tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa

+ Chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn góp vào công ty

+ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp khoản 3 điều 119, khoản 1 điều 129 Luật Doanh nghiệp.

+ Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Công ty có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

4. Công ty Hợp danh

Căn cứ pháp lý Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014

– Khái niệm:

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tin chung. Thành viên là cá nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Riêng đối với các thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

– Đặc điểm:

+ Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung, cùng kinh doanh dưới một tên chung _ là thành viên hợp danh

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

+ Công ty hợp danh có thể có tên các thành viên góp vốn. Những thành viên này chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

+ Tư cách pháp nhân của công ty có kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Công ty không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

5. Doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ pháp lý Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014

– Khái niệm:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Đặc điểm

+ Do một cá nhân làm chủ

+ Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp không được phát hành bất kì loại chứng khoán

+ Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ của hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

+ Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Trên đây là những thông tin cơ bản về khái niệm và đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Để hiểu rõ hơn và được tư vấn chính xác hơn về các loại hình doanh nghiệp bạn hãy liên hệ chúng tôi bằng cách thức sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

1. Văn phòng luật sư Tín Phát

Trụ sở chính: 131 Yersin, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499     

Website: Luatsulamdong.com

Gmail: vplstinphat@gmail.com

2. Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Địa chỉ: Sảnh 1, Tầng trệt Trung tâm Hành chính Tỉnh, số 36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499

Website: luatsulamdong.com

Email: vanphongtuvandoanhnghiepld@gmail.com

cacloaihinhdoanhnghieplamdong doanhnghiepladong doanhnghieplamdong Thanhlapdoanhnghieplamdong
Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, thành lập doanh nghiệp tại Đà Lạt
 • + ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

  Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín, tin cậy cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh; Công ty hợp danh

 • + ĐIỀU KIỆN KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

  Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay xuất phát chính từ nhu cầu khách quan phát triển kinh tế – xã hội cần có sự liên kết vốn,

 • + ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đây là một trong

 • + ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp

 • + GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

  Văn phòng chúng tôi cung cấp quý doanh nghiệp Mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

 • + GIẤY CHỨNG NHẬN VỐN GÓP

  Để hỗ trợ doanh nghiệp Văn phòng chúng tôi cung cấp mẫu Giấy chứng nhận vốn góp đối với Công ty TNHH

 • + ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp thích hợp cho một cá nhân hoặc một tổ chức kinh doanh đứng ra thành lập mà không có góp vốn với cá nhân, tổ

 • + THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI LÂM ĐỒNG

  Hỗ trợ thành lập Công ty tại Lâm Đồng nói chung và tại các khu vực trên địa bàn như Đà Lạt, Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương, Bảo Lộc, Đức Trọng,... nói riêng. Với sự

 • + THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI LÂM ĐỒNG

  Thành lập Công ty, văn phòng đại diện, Chi nhánh công ty, Địa điểm kinh doanh Công ty tại Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lộc, Đơn Dương, Lạc Dương,...Đừng lo Văn phòng

 • + TẠI SAO PHẢI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

  HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI LÂM ĐỒNG (ĐỨC TRỌNG, BẢO LỘC, LÂM HÀ, ĐƠN DƯƠNG, DI LINH, ĐÀ LẠT,...)

 • Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, thành lập doanh nghiệp tại Đà Lạt

  LUẬT SƯ TÍN PHÁT LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ QUÝ KHÁCH

  Vui lòng để lại thông tin. Đội ngũ VPLS TÍN PHÁT luôn sẵn lòng tư vấn miễn phí mọi thắc mắc của quy khách
  Chat zalo Gọi ngay