Hotline: 0918.415 277 - 0918.255.499 - 0987.332.188

Tư vấn mua bán doanh nghiệp

Đăng lúc: 09:50:06 10/02/2014

 Phá sản – Doanh nghiệp được gì?

 Tư vấn mua bán doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có  quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Chậm nhất mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở của doanh nghiệp; tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ  và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp  đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó.

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về  các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà  doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác.

3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp các doanh nghiệp hoặc tổ chức có nhu cầu bán doanh nghiệp tại Lâm Đồng, hãy đến với Văn phòng luật sư Phạm Thị Điệp để được tư vấn với dịch vụ pháp lý “chất lượng, hiệu quả và uy tín” đảm bảo an toàn về mặt pháp lý.


Chat zalo Gọi ngay