Trang chủ>Dịch vụ Doanh Nghiệp

Dịch vụ Pháp lý

28/11/2013 1

Dịch vụ Pháp lý:

Văn phòng luật sư Tín Phát thực hiện dịch vụ pháp lý:

“Chất lượng, hiệu quả và uy tín”

Hinh luat su

1. Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp 

Khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại VPLS Tín Phát sẽ được cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

Bước 1:

– Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

– Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

– Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;

– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Bước 2:  VPLS Tín Phát sẽ cử Luật sư hướng dẫn và hỗ trợ quý khách hàng hoàn tất các thủ tục thành lập doanh nghiệp  cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, VPLS Tín Phát sẽ tiến hành soạn hồ sơ thành lập công ty theo quy định của pháp luật cho khách hàng;

– Cử luật sư đại diện hoặc phối hợp với quý khách hàng (tùy theo thỏa thuận) đến Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng hoặc Sở tại nơi mà quý khách hàng đặt trụ sở chính để nộp hồ sơ thành lập công ty cho khách hàng;

– Cử Luật sư đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Cử Luật sư đại diện nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng (nếu được quý khách hàng ủy quyền);

– Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp (nếu có) ;

Sau khi quý khách hàng nhận được giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, VPLS Tín Phát tiếp tục hướng dẫn quý khách thực hiện các bước tiếp theo để đưa doanh nghiệp vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Khách hàng sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung ĐKKD tại VPLS Tín Phát được cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

Bước 1: Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp như:

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Thay đổi tên doanh nghiệp. Bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp;

– Thay đổi địa chỉ trụ sở;

– Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty như: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

– Thay đổi người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

– Tư vấn về người đại diện theo pháp luật công ty, thành viên/cổ đông công ty;

– Tư vấn về việc chuyển nhượng vốn giữa các thành viên, cổ đông…

– Thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty. Bao gồm: tư  vấn tăng vốn điều lệ, tư vấn giảm vốn  điều lệ, cơ cấu lại tỷ lệ góp vốn

Bước 2: VPLS Tín Phát sẽ cử Luật sư hướng dẫn và hỗ trợ quý khách hàng hoàn tất các thủ tục thay đổi nội dung ĐKKD theo quy định của pháp luật, cụ thể:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, VPLS Tín Phát sẽ tiến hành soạn hồ sơ thay đổi nội ĐKKD công ty theo quy định của pháp luật cho khách hàng;

– Cử luật sư đại diện hoặc phối hợp với quý khách hàng (tùy theo thỏa thuận) đến Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng hoặc Sở tại nơi mà quý khách hàng đặt trụ sở chính để nộp hồ sơ thay đổi nội ĐKKD công ty cho khách hàng;

– Cử Luật sư đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Cử Luật sư đại diện nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng (nếu được quý khách hàng ủy quyền);

– Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp (nếu có) ;

3. Dịch vụ thành lập chi nhánh Công ty 

Khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý thành lập chi nhánh công ty tại VPLS Tín Phát được cung cấp dịch vụ pháp lý về thành lập Chi nhánh cụ thể sau:

Bước 1:  Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động thành lập, quản lý chi nhánh doanh nghiệp như:

– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc Thành lập chi nhánh công ty;

– Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng chi nhánh và các bộ phận trực thuộc;

– Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng chi nhánh;

– Tư vấn các thủ tục thành lập chi nhánh công ty;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Bước 2:  VPLS Tín Phát sẽ cử Luật sư hướng dẫn và hỗ trợ quý khách hàng hoàn tất các thủ tục thành lập chi nhánh  cho khách hàng, cụ thể:

– VPLS Tín Phát sẽ hướng dẫn và hỗ trợ quý khách hàng soạn hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật;

–  Hướng dẫn hoặc cử luật sư đại diện cùng với quý khách hàng đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng hoặc sở tại nơi mà quý khách hàng đặt trụ sở chi nhánh để nộp hồ sơ đăng ký Thành lập chi nhánh  cho khách hàng;

– Cử Luật sư theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Nhận kết quả là giấy đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng (nếu được khách hàng ủy quyền;

–  Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho chi nhánh theo quy định của pháp luật;

4. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

Khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện công ty tại VPLS Tín Phát được cung cấp dịch vụ pháp lý về thành lập Văn phòng đại diện sau:

Bước 1:  VPLS Tín Phát sẽ tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý văn phòng đại diện như:

–    Tư vấn các điều kiện để thành lập văn phòng đại diện của công ty trong nước

–    Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;

–    Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ cần thiết để thành lập văn phòng đại diện của công ty;

–   Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khi Văn phòng đại diện đi vào hoạt động;

Bước 2:  Văn phòng luật sư Tín Phát sẽ cử luật sư hướng dẫn, hỗ trợ quý khách hàng hoàn tất các thủ tục mở văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, cụ thể:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, VPLS Tín Phát sẽ cử luật sư hướng dẫn và trực tiếp giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ xin mở Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;

– Hướng dẫn hoặc cử luật sư đại diện hoặc phối hợp (tùy theo thỏa thuận) cùng với quý khách hàng đến Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng hoặc sở tại nơi mà quý khách hàng đặt trụ sở Văn phòng đại diện để nộp hồ sơ đăng ký mở Văn phòng đại diện cho quý khách hàng;

– Cử Luật sư theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT (nếu được khách hàng ủy quyền);

– Thực hiện thủ tục khắc con dấu cho Văn phòng đại diện;

5. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Khách hàng sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại VPLS Tín Phát sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý về giải thể doanh nghiệp sau:

Bước 1:  Tư vấn về giải thể doanh nghiệp: 

– Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp.

– Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Quyết định của chủ sở hữu Công ty về việc giải thể doanh nghiệp.

– Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động.

– Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

– Tư vấn thủ tục đóng mã số hải quan, mã số thuế.

– Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;

– Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

– Tư vấn thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 Bước 2: Cử luật sư trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ quý khách hàng hoàn tất các Thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, cụ thể:

–  Cử luật sư trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ quý khách hàng soạn hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ Giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

–  Văn phòng luật sư Tín Phát sẽ cử luật sư hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp với khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

–  Cử Luật sư hướng dẫn hoặc cùng với quý khách hàng  đến Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;

–  Cử luật sư theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

–  Hướng dẫn, hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân

– Hướng dẫn, hỗ trợ quý khách hàng nhận kết quả là giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT;

6. Dịch vụ khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp

Các dịch vụ pháp lý về thủ tục hành chính  theo yêu cầu của khách hàng.

7. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Các dịch vụ pháp lý về thủ tục  đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.

8. Dịch vụ tư vấn đăng ký kết hôn, ly hôn trong nước và nước ngoài.

Các dịch vụ pháp lý về thủ tục  đăng ký kết hôn với người nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng.

9. Các dịch vụ thủ tục khác theo yêu cầu của khách hàng

Các dịch vụ pháp lý về thủ tục khác theo yêu cầu của khách hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 1. Văn phòng luật sư Tín Phát

Trụ sở chính: 131 Yersin, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499

Website: Luatsulamdong.com

Gmail: vplstinphat@gmail.com

 1. Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Địa chỉ: Sảnh 1, Tầng trệt Trung tâm Hành chính Tỉnh, số 36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0918.415.277 – 0987.332.188 – 0918.255.499

Website: luatsulamdong.com

Email: vanphongtuvandoanhnghiepld@gmail.com

 

Mọi thông tin, vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM THỊ ĐIỆP , ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH LÂM ĐỒNG

Trụ sở chính: số 8B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.822963    .Fax: 0633.822963    

Di động: 0918.415277 – 0918.814929

Website:  Luatsulamdong.com

Gmail: Vplsphamthidiep@gmail.com

Trưởng Văn phòng luật sư: Phạm Thị Điệp

Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, thành lập doanh nghiệp tại Đà Lạt
 • + Những lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất

  Hiện nay, việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm mục đích mở rộng quy mô phát triển cũng như chuyển mình sang con đường kinh doanh

 • + THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ THẾ NÀO ?

  Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính cần thực hiện tại cơ quan đăng ký khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh

 • + ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

  Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín, tin cậy cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh; Công ty hợp danh

 • + ĐIỀU KIỆN KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

  Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay xuất phát chính từ nhu cầu khách quan phát triển kinh tế – xã hội cần có sự liên kết vốn,

 • + ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đây là một trong

 • + ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp

 • + GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

  Văn phòng chúng tôi cung cấp quý doanh nghiệp Mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

 • + GIẤY CHỨNG NHẬN VỐN GÓP

  Để hỗ trợ doanh nghiệp Văn phòng chúng tôi cung cấp mẫu Giấy chứng nhận vốn góp đối với Công ty TNHH

 • + SO SÁNH PHÁ SẢN VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

  Phá sản và giải thể là hai trong số các hình thức chấm dứt sự tồn tại của một pháp nhân. Nhìn chung, phá sản và giải thể có một số điểm giống nhau nhưng về đặc

 • + ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp thích hợp cho một cá nhân hoặc một tổ chức kinh doanh đứng ra thành lập mà không có góp vốn với cá nhân, tổ

 • Tư vấn luật, đầu tư, pháp lý, thành lập doanh nghiệp tại Đà Lạt

  LUẬT SƯ TÍN PHÁT LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ QUÝ KHÁCH

  Vui lòng để lại thông tin. Đội ngũ VPLS TÍN PHÁT luôn sẵn lòng tư vấn miễn phí mọi thắc mắc của quy khách
  Chat zalo Gọi ngay