Hotline: 0918.415 277 - 0918.814.929

Tư vấn pháp luật về con nuôi

Đăng lúc: 10:08:07 10/02/2014

Con nuoi 2CA3IE1BUCANLJRQZ

Tư vấn pháp luật về con nuôi

– Tư vấn về điều kiện đối với người nhận con nuôi

– Tư vấn về trình tự, thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước

– Tư vấn về trình tự, thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố  nước ngoài

– Tư vấn về việc lập hồ sơ nhận con nuôi.

– Tư vấn về hệ quả của việc chấm dứt nuôi con nuôi….