Hotline: 0918.415 277 - 0918.255.499 - 0987.332.188

LẬP DI CHÚC ĐẢM BẢO PHÁP LUẬT

Di chúc là một giấy tờ hợp pháp thể hiện nguyện vọng, mong muốn của một người về cách phân chia tài sản mình có được sau khi chết. Trong di chúc, cá nhân hoặc nhóm người được chỉ định là người thực thi, quản lý tài sản cho đến khi được phân chia hết đúng theo di chúc.

Xem chi tiết

Tư vấn pháp luật thừa kế

Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật, Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;

Xem chi tiết

Trang: 1

Chat zalo Gọi ngay