Hotline: 0918.415 277 - 0918.255.499 - 0987.332.188

Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư             Văn phòng Luật sư Phạm Thị Điệp  tư vấn trong lĩnh vực đầu tư bao gồm:             a. Tư vấn lập dự  án đầu tư             Tư vấn về pháp luật, chủ  trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của.

Xem chi tiết

Trang: 1

Chat zalo Gọi ngay