Hotline: 0918.415 277 - 0918.255.499 - 0987.332.188

Phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Lâm Đồng

Đăng lúc: 05:43:52 10/11/2017

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ

T Nội dung công việc Tổng phí (đã bao gồm lệ phí nhà nước) Thời gian(ngày làm việc)
GÓI 1 1.     Thành lập công ty: GP + MST

2.     Lập sổ thành viên hoặc sổ cổ đông.

3.     Lập giấy chứng nhận góp vốn

4.     Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

5.     Làm 01 con dấu tròn Công ty

2.500.000 03 ngày làm việc
 

GÓI 2

6.     Thành lập công ty: GP + MST + Dấu hộp.

7.     Lập sổ thành viên hoặc sổ cổ đông.

8.     Lập giấy chứng nhận góp vốn

9.     Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

10. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu.

11. Làm 01 con dấu tròn Công ty

12. Cung cấp bộ hồ sơ văn bản pháp lý mẫu cho doanh nghiệp

13. Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.

3.000.000  

 

 

03 ngày làm việc

 

GÓI 3

1.     Thành lập công ty: GP + MST + Dấu hộp.

2.     Lập sổ thành viên hoặc sổ cổ đông.

3.     Lập giấy chứng nhận góp vốn

4.     Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

5.     Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.

6.     Cung cấp bộ hồ sơ văn bản pháp lý mẫu cho doanh nghiệp

7.     Làm 01 con dấu tròn Công ty

8.     Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.

9.     Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế, đăng ký kê khai thuế qua mạng (chi phí chữ ký số doanh nghiệp trả)

 

.

3.500.000  

 

05 ngày làm việc

 GÓI 4 1.     Thành lập chi nhánh, văn phòng dại diện, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (trụ sở, ngành nghề, tên doanh nghiệp…) Từ 1.500.000 đến 2.500.000  

 

03 ngày làm việc

 

Nếu Quý khách thực hiện từ 02 hồ sơ trở lên Văn phòng LS sẽ giảm phí dịch vụ.

Bài viết cùng chuyên mục


Chat zalo Gọi ngay