Hotline: 0918.415 277 - 0918.814.929

Tư vấn pháp luật về con nuôi

Tư vấn về điều kiện đối với người nhận con nuôi, Tư vấn về trình tự, thủ tục nhận nuôi

Xem chi tiết

Tư vấn pháp luật đất đai

Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hoạt động

Xem chi tiết

Tư vấn pháp luật về ly hôn

Tư vấn về quyền yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn, Tư vấn các quy định về thuận tình ly hôn và ly hôn theo yêu cầu của một bên;

Xem chi tiết

Tư vấn pháp luật thừa kế

Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật, Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;

Xem chi tiết

Tư vấn phá sản doanh nghiệp

  Tư vấn phá sản doanh nghiệp. Có hai cách để doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là giải thể hoặc phá sản. Thực tế, nhiều doanh nghiệp thường chọn phương pháp tuyên bố giải thể, tuy nhiên điều này không có nghĩa giải thể là phương án tối ưu. Doanh nghiệp được coi.

Xem chi tiết

Tư vấn giải thể doanh nghiệp

  Tư vấn giải thể doanh nghiệp Giải thể Doanh nghiệp là việc Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã  đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật. Hiện nay trên thực tế có  rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh.

Xem chi tiết

Tư vấn mua bán doanh nghiệp

   Tư vấn mua bán doanh nghiệp 1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có  quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Chậm nhất mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở của doanh.

Xem chi tiết

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh.

  Tư vấn thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh a. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.              Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại.

Xem chi tiết

Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

    Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp             Nhằm đem đến cho các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, hoàn hảo và hiệu quả nhất. Văn phòng Luật sư Phạm Thị Điệp cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế,.

Xem chi tiết

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng             – Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng theo yêu cầu của khách hàng.             – Dịch vụ của Văn phòng Luật sư Phạm Thị Điệp  trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng – soạn thảo hợp đồng      + Tư vấn, hướng dẫn các quy định của pháp.

Xem chi tiết

Tư vấn pháp luật lao động

Pháp luật lao động được áp dụng và thực hiện đầy đủ là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Xem chi tiết

Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư             Văn phòng Luật sư Phạm Thị Điệp  tư vấn trong lĩnh vực đầu tư bao gồm:             a. Tư vấn lập dự  án đầu tư             Tư vấn về pháp luật, chủ  trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của.

Xem chi tiết