Hotline: 0918.415 277 - 0918.814.929

Hôn nhân

Các dịch vụ pháp lý về thủ tục đăng ký kết hôn, ly hôn với người trong nước, nước ngoài

Xem chi tiết

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

việc đăng ký nhãn hiệu không phải là đòi hỏi có tính chất bắt buộc nhưng nếu không

Xem chi tiết

Dịch vụ pháp lý theo yêu cầu

Các dịch vụ pháp lý về thủ tục khác theo yêu cầu của khách hàng.

Xem chi tiết

Dịch vụ pháp lý giải thể doanh nghiệp

Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Quyết định

Xem chi tiết

Dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện

Tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý văn phòng

Xem chi tiết

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty

Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động thành lập, quản lý chi nhánh doanh nghiệp

Xem chi tiết

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

VPLS Phạm Thị Điệp sẽ cử Luật sư hướng dẫn và hỗ trợ quý khách hàng hoàn tất các thủ tục thay đổi

Xem chi tiết

Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp

VPLS Phạm Thị Điệp sẽ cử Luật sư hướng dẫn và hỗ trợ quý khách hàng hoàn tất các thủ tục thành lập doanh nghiệp

Xem chi tiết

Dịch vụ Pháp lý

VPLS Phạm Thị Điệp sẽ cử Luật sư hướng dẫn và hỗ trợ quý khách hàng hoàn tất các thủ tục

Xem chi tiết

Trang: 1